آموزش تمرینهای درمانی در تقویم ۱۴۰۱

آموزش تمرین های درمانی


تمرین مربوط به پا :

تمرین مربوط به پا :

تمرین 1 : بالابر قوس

با پای خود روی زمین شروع کنید. قوس پای خود را بالا بیاورید در حالی که انگشت شست پا، توپ پا و 
پاشنه خود را تمام مدت روی زمین نگه دارید.

تمرین مربوط به پا :

تمرین مربوط به پا :

تمرین 2 : آزاد سازی فاشیا کف پا با توپ تنیس

در حالی که نشسته اید، یک توپ کوچک را زیر قوس پای خود قرار دهید و در حالی که آن را به اطراف می چرخانید، آن را فشار دهید.

از این روش ماساژ بافت نرم خود برای قوس پا استفاده کنید.

تمرین مربوط به پا :

تمرین مربوط به پا :

تمرین 3 : بلند کردن تیله 

چندین تیله، تاس یا سایر اقلام کوچک را روی زمین قرار دهید و همانطور که در تصویر نشان داده شده است با انگشتان پا آنها را بردارید. آنها را در یک فنجان یا کاسه بریزید و تکرار کنید.

تمرین مربوط به پا :

تمرین مربوط به پا :

تمرین 4 :  رول بطری منجمد - پلانتار فاشیا

پا را روی بطری آب منجمد پلاستیکی قرار دهید. بطری آب یخ زده را از کف پای خود به سمت پاشنه در امتداد قوس بغلتانید.

تمرین مربوط به پا :

تمرین مربوط به پا :

تمرین 5 : گرفتن حوله با انگشتان
کف پای خود را روی حوله بگذارید ، با انگشتان محکم حوله را بگیرید.

تمرین مربوط به پا :

تمرین مربوط به پا :

تمرین 6 : گرفتن حوله با انگشتان 
کف پای خود را روی حوله بگذارید و مانند عکس با کف پا حوله را به طرفین بکشید.