آموزش تمرینهای درمانی در تقویم ۱۴۰۱

آموزش تمرین های درمانی


تمرین مربوط به ستون فقرات کمری :

تمرین مربوط به ستون فقرات کمری :

تمرین 1 : پل دوپا

در حالی که به پشت دراز کشیده اید، عضلات زیر شکم خود را سفت کنید، باسن خود را منقبض کنید، انگشتان پا را بالا بیاورید و سپس باسن خود را از روی زمین/تخت بلند کنید تا یک پل با بدن خود ایجاد کنید. شما باید تمام مدت پاشنه های خود را فشار دهید.

تمرین مربوط به ستون فقرات کمری :

تمرین مربوط به ستون فقرات کمری :

تمرین 2 : گربه و شتر

در حالی که در حالت چهار دست و پاهستید، کمر خود را بالا بیاورید و مانند یک گربه عصبانی به سمت سقف قوس دهید.

بعد به حالت پایین برگردید و پشت خود را در جهت مخالف قوس دهید.

تمرین مربوط به ستون فقرات کمری :

تمرین مربوط به ستون فقرات کمری :

تمرین 3 : ورزش ددباگ- با توپ سوئیس

به پشت دراز بکشید و یک توپ روی شکم خود قرار دهید. با بازوهای خود به سمت سقف و زانو خم شده و پاها از روی میز شروع کنید. در حالی که بازوی مقابل را بالای سر می آورید، یک پا را بیرون بیاورید. شکم خود را سفت و پشت را روی تخت/زمین صاف نگه دارید. به طرف های متناوب ادامه دهید.

تمرین مربوط به ستون فقرات کمری :

تمرین مربوط به ستون فقرات کمری :

تمرین 4 : ورزش ددباگ

در حالی که به پشت دراز کشیده اید و زانوها و باسن خود را تا 90 درجه خم کرده اید، از عضلات شکم خود استفاده کنید و حالت خنثی لگن را حفظ کنید. اجازه ندهید ستون فقرات شما حرکت کند.

لگن را خنثی نگه دارید و سپس به آرامی پا را بدون تماس با زمین صاف کنید. در همان زمان یک بازوی مخالف را بالای سر ببرید. در طول این حرکت اجازه ندهید ستون فقرات شما قوس پیدا کند.

به حالت اولیه برگردید و سپس در سمت مخالف تکرار کنید.

تمرین مربوط به ستون فقرات کمری :

تمرین مربوط به ستون فقرات کمری :

تمرین 5 : باند الاستیک

در حالت زانو زدن با زانوی بالایی نزدیک به باند الاستیک، باند را به سمت پایین و به سمت مخالف بکشید.

اطمینان حاصل کنید که اجازه ندهید تنه شما در طول تمرین خم شود یا بپیچد.

به موقعیت اصلی برگردید.

تمرین مربوط به ستون فقرات کمری :

تمرین مربوط به ستون فقرات کمری :

تمرین 6 : توپ تمرینی - کشش جانبی سجده

با زانو زدن روی زمین و در حالی که یک توپ ورزشی در مقابل خود دارید، شروع کنید.

با دست روی توپ، توپ را به سمت جلو بغلتانید تا تنه شما به سمت جلو و به پهلو متمایل شود تا زمانی که کشش ملایمی در کنار بدن احساس شود.

تمرین مربوط به ستون فقرات کمری :

تمرین مربوط به ستون فقرات کمری :

تمرین 7 : توپ ورزشی - چرخش تنه به پشت

در حالی که به پشت دراز کشیده اید و یک توپ ورزشی زیر ساق پا دارید، به آرامی توپ را به پهلو بچرخانید تا به آرامی پشت خود را بچرخانید.

تمرین مربوط به ستون فقرات کمری :

تمرین مربوط به ستون فقرات کمری :

تمرین 8 : پلانک کامل با چرخش

حالت پلانک را در وضعیت اکستنشن کامل آرنج در حالی که پاهای خود را از هم باز کرده اید، همانطور که نشان داده شده است، نگه دارید.

در مرحله بعد، در حالی که تنه و سر خود را در همان جهت می چرخانید، یک بازو را به سمت بالا و پشت خود ببرید. برگردید و از طرف دیگر تکرار کنید.

تمرین مربوط به ستون فقرات کمری :

تمرین مربوط به ستون فقرات کمری :

تمرین 9 : پیشرفت تمرینات مکنزی

مستعد آرنج - به مدت 2 تا 3 دقیقه روی آرنج خود دراز بکشید. درد یا بی حسی باید به قسمت پایین کمر نزدیک شود. اگر درد به سمت پایین کمر حرکت می کند، اما به نظر می رسد که حرکت متوقف می شود، به تصویر دوم بروید.

اگر درد یا بی حسی از ناحیه کمر دورتر شد، ورزش را متوقف کنید.

پرس‌آپ‌های مستعد - رده متوسط ​​- از دست‌هایتان در حالت فشار بالا شروع کنید، فقط با بازوها قفسه سینه‌تان را به سمت بالا فشار دهید. فقط قفسه سینه خود را از روی تخت بلند کنید. اگر درد به سمت مرکز پشت شما حرکت کرد اما به نظر می رسد که از حرکت باز می ایستد، به سمت تصویر سوم بروید.

اگر درد یا بی حسی از ناحیه کمر دورتر شد، ورزش را متوقف کنید یا به پرس آپ های مستعد بازگردید.

پرش های مستعد - دامنه کامل - با دستان خود در موقعیت فشار بالا شروع کنید. قفسه سینه خود را تا جایی که می توانید فقط با بازوهای خود به سمت بالا فشار دهید. سعی کنید باسن خود را روی تشک نگه دارید و شکم خود را شل کنید.

اگر درد یا بی‌حسی از ناحیه کمر دورتر شد، تمرین را متوقف کنید و به پرس‌آپ‌های متوسط ​​بازگردید.

تمرین مربوط به ستون فقرات کمری :

تمرین مربوط به ستون فقرات کمری :

تمرین 10 : پرس پالوف

با بند محکم شده روی در یا شی ثابت دیگر، با 90 درجه دورتر از نوار شروع کنید. در حالی که بند را در دست گرفته اید، 2-3 قدم از نقطه لنگر (بدون پیچش) فاصله بگیرید تا کشش احساس شود. همانطور که در تصویر نشان داده شده است بازوها را به سمت جلو دراز کنید یا "فشار دهید" در حالی که به آرامی زانوها را مطابق تصویر بالا خم کنید. قبل از بازگشت به موقعیت شروع نگه دارید. در جهت مخالف تکرار کنید.

تمرین مربوط به ستون فقرات کمری :

تمرین مربوط به ستون فقرات کمری :

تمرین 11 : چرخش لگن - خوابیده به پشت

به پشت دراز بکشید و زانوهای خود را خم کنید. سپس کمر خود را قوس دهید و سپس آن را به طور مکرر صاف کنید. لگن شما باید در طول حرکت به جلو و عقب متمایل شود. در یک محدوده حرکتی راحت حرکت کنید.

تمرین مربوط به ستون فقرات کمری :

تمرین مربوط به ستون فقرات کمری :

تمرین 12 : پلانک جانبی با دور کردن لگن

در حالی که به پهلو دراز کشیده اید، بدن خود را روی آرنج و پاهایتان بالا بیاورید. سپس به آرامی پای بالایی را بالا بیاورید، سپس برگردید. سعی کنید ستون فقرات را در تمام مدت صاف نگه دارید.

تمرین مربوط به ستون فقرات کمری :

تمرین مربوط به ستون فقرات کمری :

تمرین 13 : توپ ورزشی - پلانک

در حالی که روی زمین زانو زده اید و یک توپ ورزشی در مقابل خود دارید، از دستان/ساعد خود استفاده کنید و توپ را به جلو بغلتانید تا بتوانید آرنج و دستان خود را روی توپ قرار دهید و پاهای خود را روی زمین قرار دهید. سپس بدن خود را بالا بیاورید و این وضعیت را حفظ کنید. سعی کنید ستون فقرات را صاف نگه دارید. اجازه ندهید باسن یا لگن هر دو طرف شما بیفتد.

تمرین مربوط به ستون فقرات کمری :

تمرین مربوط به ستون فقرات کمری :

تمرین 14 : طاقباز روی آرنج

رو به شکم دراز بکشید، به آرامی به سمت بالا بیایید دهید و خود را روی آرنج نگه دارید. کمر را پایین بیاورید و تکرار کنید.