آموزش تمرینهای درمانی در تقویم ۱۴۰۱
چرا پی ­آرپی باید اولین انتخاب تزریقی در درمان آرتروز زانو باشد؟

استئوآرتریت (آرتروز) شایع ترین فرم آرتریت (التهاب مفصل) در بین بالغین است که تقریبا یک چهارم جمعیت بالغین را درگیر میکند (حدود 20 میلیون نفر). انتخاب درمان مناسب برای این جمعیت بسیار حائز اهمیت است.