آموزش تمرینهای درمانی در تقویم ۱۴۰۱

کشاله ران


علل شایع دردهای لگنی در ورزشکاران

دردهای ناحیه لگن

علل شایع دردهای لگنی در ورزشکاران

درد ناحیه ی لگنی در ورزشکاران شایع است. به علت آناتومی و ساختار پیچیده ی این ناحیه، گاها تشخیص علت دقیق منشا درد مشکل میشود. علاوه بر آن ، ورزشکاران به علت حرکات تکراری همراه با ضربه در این ناحیه و سن...