آدرس ما

تهران ، خیابان خواجه عبدالله انصاری،انتهای خیابان چهاردهم، کوچه زروان، پلاک 12

تماس با ما

021 2286 46 70 - 021 2286 33 15

کد خبر : 15 30 تیر 1398 - 17:24 دسته بندی : مقالات علمی منبع : -

یکی از عوامل مهم در بحث موفقیت یک ورزشکار، رعایت صحیح الگوی تغذیه ای مناسب بر اساس ویژگی های شخصی، نیازهای اختصاصی و برنامه ی تمرینی وی می باشد. از این رو هر ورزشکار باید بر اساس ارزیابی اختصاصی ، الگوی تغذیه ای مناسب خود را اتخاذ و از آن پیروی کند. با این حال یکسری قوانین کلی در ارتباط با بحث تغذیه ورزشی وجود دارد که آگاهی نسبت به آنها الزامی است.

ده نکته مهم در ارتباط با تغذیه در ورزش