printlogo

درد قوس کف پا
درد قوس یا Arch Pain به مجموعه ی علایمی گفته میشود که در قوس کف پایی ایجاد میشود. وقتی فردی دچار درد در قوس کف پا میشود، معمولا دچار التهاب در بافت نرم این ناحیه از پا می باشد. قوس کف پا از یک باند قوی بافتی تشکیل شده که استخوان پاشنه را به انگشتان متصل میکند و نام آن غلاف کف پایی یا پلانتار فاشیا می باشد.
کد خبر : 14
تاریخ انتشار : 26 تیر 1398 - 19:39