printlogo

ویروس کرونا و ورزش
در زمان شیوع بیماری ناشی از ویروس کرونا سوال مهمی که مطرح است بحث تداوم یا توقف فعالیت های ورزشی در این زمان است.
کد خبر : 18
تاریخ انتشار : 8 فروردین 1399 - 15:39