آموزش تمرینهای درمانی در تقویم ۱۴۰۱

پارگی مینیسک


انواع پارگی های مینیسک زانو و درمان آنها

پارگی های مینیسک زانو

انواع پارگی های مینیسک زانو و درمان آنها

پارگی های مینیسک زانو یکی از شایعترین علل درد زانو هستند که میتوانند منجر به جراحی زانو نیز بشوند. ولی آیا جراحی همیشه لازم است و آیا همه ی انواع پارگی های مینیسک به یک شیوه درمان میشوند؟

اخبار پربازدید